In de volgende paragrafen geven wij per programma aan wat de stand van zaken is ten aanzien van de onderwerpen met en zonder financiële ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar 2017. De ontwikkelingen tot en met juni 2017 zijn meegenomen.