Opschonen budget VGHS-gronden Voorraad Grond- en Hulpstoffen (€ 7.056 structureel voordelig)

De budgetten voor VGHS-gronden zijn geactualiseerd waardoor er structureel een voordelig resultaat van € 7.056 is ontstaan.