Cofinanciering in het kader van Leader etc.

Ten opzichte van de gegeven informatie bij de commissie- en raadsbehandeling van de Kadernota 2018 en Jaarrekening 2016 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen, met uitzondering van een niet gehonoreerde subsidieaanvraag van XL de Ateliers. Het college informeerde u daar schriftelijk over.