Buurtsportcoaches (decembercirculaire: € 177.134 incidenteel verwerken)

Vanaf 1 januari 2017 zijn de buurtsportcoaches ondergebracht bij De Meerpaal Welzijn. Dit biedt grote voordelen vanwege het netwerk van De Meerpaal.

In de decembercirculaire zijn de middelen (€ 177.134) toegekend voor het jaar 2017. Deze decentralisatie-uitkering wordt toegekend aan het budget Brede impuls combinatiefuncties - buurtsportcoach.

Sportnota 2018 - 2021

De nieuwe sportnota wordt ontwikkeld in samenspraak met de betreffende (sport) organisaties en de inwoners van Dronten. In de maand juli 2017 hebben de startbijeenkomsten plaatsgevonden, en in oktober vinden de vervolg bijeenkomsten  plaats. Eind 2017 zal de sportnota aan de raad worden aangeboden.

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Vanaf 2017 is de gemeente Dronten een zogenaamde JOGG-gemeente. De coördinerend buurtsportcoach van de Meerpaal is aangesteld als JOGG-regisseur. In september 2017 wordt het Plan van Aanpak gepresenteerd waarin duidelijk wordt aangegeven welke activiteiten er in het kader van JOGG in Dronten gaan plaatsvinden.