Voortgang budgetoverhevelingen 2016 naar 2017

Voor dit programma is een aantal budgetten van het boekjaar 2016 naar het boekjaar 2017 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van deze overgehevelde budgetten. In de volgende tabel worden de overhevelingen voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving

Bedrag

Rapportage

Wethouder

Afdeling

Programma 7

- Budgetoverheveling Volksgezondheid Project Gezond in de Stad

152.000

Voortg.rapp.

Van Bergen

MO

Totaal Programma 7

152.000

Budgetoverheveling Volksgezondheid Project Gezond in de Stad
De nog niet ingezette middelen voor 2016 zijn overgeheveld naar 2017. Deze middelen zijn samen met de regulier beschikbare middelen voor 2017 onder meer ingezet voor de Pas van Dronten, het project Dronten Beweegt naar Werk, Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en de realisatie van het eerste Calisthenicspark in Dronten.