VRF Programmabegroting 2018 en MJR 2019-2021 (geen effect 2017, vanaf 2018 € 45.133 nadeel)

De dekking voor de volumegroei van 0,91% en loon- en prijsindex van 1,4% voor de programmabegroting 2018 en verder voor de VRF vindt plaats via de stelpost loon- en prijsstijging.

Correctie stelpost loon- en prijsstijging VRF Programmabegroting 2017 (€ 24.720 incidenteel nadelig)

De loon- en prijsstijging VRF van 2017 komt ten laste van het begrotingssaldo, aangezien de stelpost niet toereikend is en geen negatief resultaat mag opleveren.