Opvang en Beschermd Wonen (€ 150.286 storting in reserve Sociaal Domein)

Van de centrumgemeente Almere wordt een budget ontvangen van € 150.286. Dit bedrag is het Dronter deel van het resultaat van 2015. Wij stellen voor om deze inkomstenpost als na-ijleffect van 2015 te storten in de bestemmingsreserve (zie paragraaf financiële effecten programma 6).