Collectief Vraagafhankelijk vervoer (Wmo-vervoer met de regiotaxi)

We verwachten een overschrijding op het Wmo-vervoer met de regiotaxi. Voor zover mogelijk wordt dit tekort opgevangen binnen de het totaal van wonen, rollen en vervoer. Indien dit niet mogelijk is zal bij de slotrapportage en/of jaarrekening een voorstel voor aanvullende dekking uit de algemene middelen worden gedaan.

Nieuwe aanbesteding inkoop hulpmiddelen (€ 150.000 structureel voordeel ten gunste van Algemene Middelen)

De aanbesteding inkoop hulpmiddelen in 2017 levert naar schatting een besparing op van € 150.000 per jaar bij gelijkblijvend gebruik. Dit is verwerkt in de begroting.