Tarieven schoon en leefbaar huis (HH)

Op basis van de aangepaste tarieven (per 1-1-2017) verwachten we, bij gelijkblijvend gebruik, een stijging van de uitgaven met circa 10%. Dit kan opgevangen worden binnen de beschikbare middelen van integratie-uitkering HH.

Aanpassing tarieven maatwerk Wmo

Voor de nieuwe taken die we vanaf 2015 uitvoeren (begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf) zijn de tarieven per 1-1-2017aangepast. Daarmee komen we tegemoet aan de wensen van de zorgaanbieders. Voor de inwoners betekent het meer flexibiliteit en maatwerk. Eind 2017 zullen we bekijken of de tarieven voor 2018 nog verder aangepast moeten worden.