Voortgang budgetoverhevelingen 2016 naar 2017

Voor dit programma is een aantal budgetten van het boekjaar 2016 naar het boekjaar 2017 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van deze overgehevelde budgetten. In de volgende tabel worden de overhevelingen voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving

Bedrag

Rapportage

Wethouder

Afdeling

Programma 4

- Budgetoverheveling Aanbod Alle Peuters

24.713

Jaarstukken

Van Bergen

MO

Totaal Programma 4

24.713

Budgetoverheveling Aanbod Alle Peuters

Dit budget is bedoeld voor ouders die vanaf de harmonisatie geen recht hebben op Kinder Opvang Toeslag. Om ook voor deze ouders peuteropvang aan te bieden is deze aanvullende uitkering aan gemeenten beschikbaar gesteld. Het uitgangspunt van gemeente Dronten is de peuteropvang voor ouders zoveel mogelijk gelijk te trekken, zodat voor ouders met en zonder recht op Kinder Opvang Toeslag het aanbod gelijk is.